Yhtiö

Kupukan Grafiitti Oy

Kupukan Grafiitti Oy on Kupukan grafiittiesiintymän tutkimuksia varten, v. 2023 perustettu suomalainen malminetsintäyhtiö, Y-tunnus 3369999-7. Vuosina 2021-2022 ja alkuvuodesta 2023 Kupukan grafiittiesiintymän tutkimuksista vastasi Suomen Malmitutkimus Oy.

Yhtiön perustaja ja pääomistaja on FT, geologi Hannu Makkonen. Hän on myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Yhtiön hallitusjäseninä ja omistajina ovat myös Invest Saarelainen Oy/teollisuusneuvos Seppo Saarelainen ja FT, geologi Esko Korkiakoski. Tammikuussa 2024 FM (geol) Juha-Matti Kekki siirtyi vahvistamaan Kupukan Grafiitti Oy:n tiimiä. Juha-Matti on tuttu siikalatvalaisille työskenneltyään vuoden 2023 seutukunnan kehittämiskeskuksen malminetsinnän tiedotushankkeessa.

Kupukan grafiittiesiintymä on uusi tutkimuskohde Suomen grafiittikartalla. Yhtiö kehittää kohdetta vaiheittain päämääränä grafiittikaivos Siikalatvalle. Tutkimukset ovat nyt edenneet kairausvaiheeseen.

Kupukan Grafiitti Oy:llä on Siikalatvalla malminetsintälupahakemus, joka kattaa 1650 ha.