Ajankohtaista

Geofysikaaliset mittaustulokset vahvistavat Kupukan hyvän malmipotentiaalin

6.5.2024

Geologian tutkimuskeskus teki tilaustyönä Kupukan Grafiitti Oy:lle geofysikaalisia maastomittauksia maaliskuun lopulla. Mittauslinjoja oli seitsemän, pituudeltaan n. 400 m ja yhteispituudeltaan 2620 m. Magneettinen mittaus tehtiin jatkuvasti tallentavalla GEM System GSM-19 Overhouser-magnetometrillä. Magneettinen data sisältää yhteensä 1960 havaintoarvoa keskimäärin 1.3 metrin välein. Sähkömagneettinen mittaus tehtiin IRIS Instrumentsin Promis-laitteella. Mittauksessa käytettiin kolmea mittaustaajuutta 880, 3520 ja 14080 Hz ja mittaus tehtiin pysäytyspaikoilta 10 metrin välein.

Tulokset on tulkittu kahdessa vaiheessa. Ensin magneettiset ja sitten sähkömagneettiset mittaukset. Tulkinnassa on käytetty laskentaohjelmia (ModelVision ja Maxwell), joilla simuloidaan mittaustilannetta ja etsitään fysikaalinen malli, joka vastaa mittaustulosta. Tulkintojen perusteella magneettisten ja sähkömagneettisten anomalioiden aiheuttaja on samankaltainen kuin vuoden 2013 kairauksissa tavattu grafiittigneissi. Tulkittujen rakenteiden kaade on länteen tai rakenteet ovat pystyasentoisia, mikä vastaa kairauksista saatua rakennekuvaa. Kuvassa 1 on esitetty mittauslinjojen sijainti ja kuvassa 2 mittaustulosten tulkinnat.

Kuva 1. Geofysikaaliset mittauslinjat L1, L3-L7 (L2 sijaitsee n. 4 km pohjoiseen muista linjoista). Mustilla viivoilla v. 2013 mittauslinjat. Kairareikien RAN-1-4 sijainti vihreillä pisteillä. Väripintakartta esittää GTK:n sähkömagneettisen matalalentoaineiston reaali-komponentin vaihtelua (punainen = hyvä sähkönjohde). Maastokartta © MML 2024.
Kuva 2. Magneettisten ja sähkömagneettisten mittausten tulkintarakenteet linjojen L1, L3, L4 ja L5 kohdalla. Kuvakulma ylhäältä kohti koillista. Syvälle ulottuvat rakenteet ovat magneettisia ja pinnanläheiset sähkömagneettisia tulkintoja. Harmaat kappaleet ovat vuoden 2013 mittausten tulkintoja. Kuvaan on merkitty myös kairareiät RAN-1-4. RAN-2 reiässä on 74.65 m (22.00-96.65) @ 3.73 % Cg sisältäen 24.00 m (40.00-64.00) @ 5.31 % Cg ja 14.65 m (82.00-96.65) @ 6.16 % Cg.

Malminetsintälupahakemus siirtynyt kuulutusvaiheeseen

23.4.2024

Maanantaina 22.4.2024 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on julkaissut sanomalehti Kalevassa kuulutuksen Kupukan Grafiitti Oy:n malminetsintälupahakemuksesta. Lupahakemusalueen maanomistajat tulevat saamaan Tukesilta myös kirjeen asiaan liittyen. Ajantasainen kiinteistökartta on nähtävillä täällä.

Mikäli lupahakemuksesta on kysyttävää, voit olla yhteydessä myös meihin:

Hannu Makkonen, 040 0185304

hannu.makkonen@kupukangrafiitti.fi

Juha-Matti Kekki, 040 5933291

juha-matti.kekki@kupukangrafiitti.fi

Geofysikaalisia mittauksia Kupukan alueella Siikalatvalla 18.3.2024 alkaen

11.3.2024

Kupukan Grafiitti Oy tutkii Kupukan malminetsintälupahakemusaluetta geofysikaalisin mittauksin, jotka suorittaa tilauksesta Geologian tutkimuskeskus (GTK). Mittaukset tehdään 1-2 mittauslinjalla kullakin alueella (Kuva 1). Maastossa liikutaan jalan tai suksilla, moottoriajoneuvoja ei käytetä. Tutkimukset eivät aiheuta maastovaurioita eivätkä häiriötä luonnolle, ja kestävät noin viikon.

Mittaukset liittyvät Kupukan Grafiitti Oy:n grafiitin etsintäprojektiin ja niillä pyritään tarkentamaan lentomittauksissa todettujen sähköä johtavien jaksojen sijainti maastossa. Kyseiset jaksot voivat sisältää grafiittia ja mittauksilla on mahdollista saada tietoa myös grafiittipitoisen jakson rakenteesta. Tutkimus on kaivoslain 7 §:n mukaista etsintätyötä.

Kuva 1. Suunnitellut mittausalueet on merkitty punaisilla renkailla. Sinisellä on rajattu Kupukan Grafiitti Oy:n malminetsintälupahakemusalue.

Hyvät grafiittipitoisuudet vanhoista kairarei’istä

3.12.2023

Kupukan Grafiitti Oy on hankkinut omistukseensa kairanäytteet neljästä v. 2013 kairatuista reiästä, joita ei ole aiemmin analysoitu. Reiät on kairattu Kupukan malminetsintäalueen eteläpäähän. Kairanäytteet raportoitiin ja grafiittipitoiset osat lähetettiin kemialliseen analyysiin ALS-laboratorioon. Yksi rei’istä, RAN-2, lävistää hyvin mittauksilla todetun kallioperän sähkönjohteen ja magneettisen vyöhykkeen. Muut reiät sijaitsevat hieman sivummalla. Lisää tietoa kairaustuloksista löytyy Kupukan grafiittiprojektin sivulta.

Keskimääräiset grafiittipitoisuudet (Cg) ovat reiässä RAN-2 seuraavat:

74.65 m (22.00-96.65) @ 3.73 % Cg sisältäen:
24.00 m (40.00-64.00) @ 5.31 % Cg ja 14.65 m (82.00-96.65) @ 6.16 % Cg.

Tulokset vahvistavat Kupukan kohteen hyvän grafiittipotentiaalin. Vastaavat kallioperän sähkönjohteet ja magneettiset vyöhykkeet Kupukan malminetsintälupa-alueella ovat yli 10 km:n pituiset.

Grafiittirikasta kairanäytettä reiässä RAN-2. Grafiittipitoisuus (Cg %) merkitty kairasydämiin.

Uljuan Veto & Fest -tapahtuma

26.6.2023

Suomen Malmitutkimus Oy osallistui tapahtuman tukijana ja esittelijänä Uljuan Veto & Fest -tapahtumaan lauantaina 15.6.2023, Yleisö pääsi kyselemään malminetsinnästä ja kivistä yleensäkin. Tietoa jaettiin yhteistyössä Haapaveden-Siikalatvan kuntayhtymän kehittämiskeskuksen malminetsintätiedottajan, Juha-Matti Kekin kanssa.

Nuoria geologin alkuja kiviä tutkimassa.

Kupukan Grafiitti Oy

26.6.2023

Kupukan grafiittiesiintymän tutkimuksia on tehnyt vuodesta 2020 alkaen Suomen Malmitutkimus Oy. Investointien kohdistamiseksi selkeästi Kupukan grafiittiesiintymään eriytettiin Kupukan tutkimukset omaksi yhtiökseen ja perustettiin Kupukan Grafiitti Oy. Suomen Malmitutkimus Oy:n tekemästä malminetsintälupahakemuksesta on tehty Tukesiin siirtohakemus Kupukan Grafiitti Oy:lle.

Pulkkilan ja Rantsilan yleisötilaisuudet

25.4.2023

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen järjestämä yleisötilaisuus 13.4.2023 illalla Rantsilassa veti paikalle n. tusinan verran paikallisia. Tiedotushankkeen hankepäällikkö, geologi Juha-Matti Kekki, Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalo, Geologian tutkimuskeskuksen erikoistutkija Jukka Konnunaho sekä Suomen Malmitutkimus Oy:n toimitusjohtaja Hannu Makkonen pitivät tilaisuudessa esitykset ja vastasivat aktiivisen kuulijaporukan kysymyksiin. Pulkkilan päivätilaisuuteen saapui paikalle vain muutama kuulija, mutta netin kautta Pulkkilan tilaisuutta seurasi kymmenkunta henkilöä.

Geologi Juha-Matti Kekki kertoi Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen toteuttamasta hankkeesta, jossa kerrotaan Siikalatvan kuntalaisille sekä maanomistajille mm. malminetsinnän ja kaivostoiminnan eri vaiheista. Kuva Pulkkilan päivätilaisuudesta.
Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalo kertoi kaivoslainsäädännöstä ja malminetsinnän toimintaympäristöstä. Kuva Rantsilan iltatilaisuudesta.

Yleisötilaisuudet Pulkkilassa ja Rantsilassa 13.4.2023

10.4.2023

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus järjestää malminetsinnän yleisötilaisuudet 13.4.2023 klo 13-16 Siikalatvan kunnantalolla ja klo 17:30-20:30 ROM Rantsilan tiloissa. Suomen Malmitutkimus Oy kertoo tilaisuudessa Kupukan grafiittitutkimuksista. Lisätietoja tilaisuudesta kehittämiskeskuksen sivustoilla: Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus | Siikalatva | Facebook ja Yleisötilaisuudet malminetsinnästä torstaina 13.4.2023 klo 13 Siikalatvan kunnantalolla ja klo 16 ROM Rantsilan tiloissa – Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus (haapavesi-siikalatva.fi)

Pulkkilan tilaisuuden tallenne Siikalatvan kunnan youtube -sivuilla: https://www.youtube.com/watch?v=gmH_ynFYGHY

Korkeita grafiittipitoisuuksia Kupukan alueen lohkareissa

12.3.2023

Paikalliset malmiharrastajat ovat löytäneet lukuisia grafiittipitoisia lohkareita Kupukan malminetsintäalueen kaakkoispuolelta, mikä on antanut merkittävää lisätietoa alueen grafiittipotentiaalista (Kuvat 1-3). Useissa lohkareissa grafiittisen hiilen (Cg) pitoisuus on yli 5 % ja neljässä lohkareessa yli 10 %. Tähän asti korkein pitoisuus on 17.7 % Cg (6.87 % rikkiä). Lohkareet ovat todennäköisesti peräisin Kupukan grafiittijaksoista.

Kuva 1. Malmimiehet grafiittityömaalla. Vasemmalta Teuvo Punkeri, Alpo Toivanen ja Sami Pistemaa.
Kuva 2. Pala grafiittilohkareesta Keljunneva1. Grafiittipitoisuus (Cg) 8.26 %. Kuva-alan leveys n. 5 cm.
Kuva 3. Mikroskooppikuva lohkareesta Keljunneva1. Grafiittisuomut näkyvät harmaan-ruskeina.

Malminetsintälupahakemus Kupukan grafiittikohteelle

19.1.2023

Suomen Malmitutkimus Oy lähetti 9.1.2023 Kupukan malminetsintälupahakemuksen Tukesiin. Lupa-alue sijoittuu varausalueen länsiosaan ja on pinta-alaltaan 1649 hehtaaria (kuva 1).

Kuva 1. Kupukan malminetsintälupa-alue. Kartta muokattu GTK:n MDaE karttapalvelusta 19.1.2023.

Pulkkilan infotilaisuus 11.10.2022

30.10.2022

Pulkkilassa kunnantalolla järjestetyssä avoimessa infotilaisuudessa kerrottiin Suomen Malmitutkimus Oy:n grafiittitutkimuksista. Kaikki tähänastiset tutkimusvaiheet ja tärkeimmät tulokset esiteltiin sekä kerrottiin jatkosuunnitelmista. Paikalle saapuneen vähälukuisen, mutta aktiivisen yleisön kanssa käytiin keskustelua mm. tutkimusten jatkosta, malminetsintäluvasta, maanomistajien oikeuksista sekä uudesta kaivoslaista. Tilaisuudesta on artikkeli Siikajokilaakso -lehdessä, 19.10.2022.

Pulkkilan infotilaisuudessa kuntalaisille esiteltiin myös paikallisten malmiharrastajien löytämiä grafiittilohkareita sekä Kupukan grafiittirikastetta.

Infotilaisuus Pulkkilassa 11.10.2022

Infotilaisuus grafiittitutkimuksista tiistaina 11.10. klo 18:00 – 20:00, Siikalatvan kunnantalon valtuustosali, Pulkkila.
Suomen Malmitutkimus Oy on tehnyt vuodesta 2021 alkaen alustavia malmitutkimuksia grafiittikohteellaan, Siikalatvan Kupukan varausalueella. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, tilaisuus on kaikille avoin, kahvitarjoilu.

Kupukan grafiitin laatua tutkittiin GTK:n laboratoriossa

23.8.2022

GTK:n Mintecin laboratoriossa tutkittiin Kupukan alueen grafiitin kiteisyysastetta ja kiteytymislämpötilaa Raman -spektrometrilla; näytteistä kaksi oli kairasydämestä ja yksi grafiittirikasteesta (vaahdotus+kemiallinen puhdistus). Grafiitin kiteisyysaste on tärkeä osatekijä grafiitin laadussa: mitä korkeampi kiteisyysaste sitä parempi laatu. Tulosten perusteella grafiitin kiteisyysaste on erittäin korkea, 96 – 98 % (Kuvat 1 ja 2).

Rikasteesta tutkitun grafiitin kiteisyysaste on korkein, mikä viittaa siihen, että rikastusprosessissa myös kiteisyysasteeltaan korkein grafiitti rikastuu.

Kiteytymislämpötilan arvioksi kairanäytteille saatiin 682 – 683  ±50 (°C), mikä vastaa tutkimusalueen metamorfoosiastetta (korkea amfiboliitti-granuliittifasies).

Kuva 1. Raman-tutkimuspisteet näytteessä R305/26.35
Kuva 2. Alhainen R1 -arvo osoittaa korkeaa grafiitin kiteisyysastetta ja hyvää laatua.

Geofysikaaliset mittaukset ja tulkinnat Kupukan kohteella valmiit

8.7.2022

Kupukan grafiittikohteilla maalis-huhtikuussa tehdyistä mittauksista valmistui toukokuun lopussa GTK:n raportti. Kaikilla kohteilla tunnistettiin selvät sähkönjohteet ja johdekappaleiden sijainti ja asento kallioperässä saatiin tulkittua. Tulevien kairausten suunnittelua varten tulkintatiedot ovat oleellisia. Kuvassa 1 on esimerkkinä Multakorven kohteen mittaustulos sekä tulkittu pystyasentoinen ja paksu johdekappale.

Kuva 1. Multakorven kohteen mittaustulokset ja tulkittu johdekappale.

Geofysikaalisia mittauksia Kupukan varausalueella Siikalatvalla 7.3.2022 alkaen

26.02.2022

Suomen Malmitutkimus Oy tutkii Kupukan varausaluetta sähkömagneettisin mittauksin, jotka suorittaa tilauksesta Geologian tutkimuskeskus (GTK). Mittaukset tehdään muutamalla mittauslinjalla kullakin alueella (Kuva 1). Maastossa liikutaan jalan tai suksilla, moottoriajoneuvoja ei käytetä. Tutkimukset eivät aiheuta maastovaurioita eivätkä häiriötä luonnolle, ja kestävät noin viikon.

Mittaukset liittyvät Suomen Malmitutkimus Oy:n grafiitin etsintäprojektiin ja niillä pyritään tarkentamaan lentomittauksissa todettujen sähkömagneettisten jaksojen sijainti maastossa. Kyseiset jaksot voivat sisältää grafiittia ja mittauksilla on mahdollista saada tietoa myös grafiittipitoisen jakson rakenteesta. Tutkimus on kaivoslain 7 §:n mukaista etsintätyötä.

Kuva 1. Suunnitellut mittausalueet on merkitty punaisilla renkailla. Violetit viivat kuvaavat lentomittauksilla todettuja sähkönjohteita kalliossa. Mustalla viivalla on rajattu Suomen Malmitutkimus Oy:n Kupukan varausalue. Kuvaan on merkitty myös GTK:n vuoden 1993 kairauspaikat pienillä neliöillä.

Alustavat grafiitin rikastuskokeet valmiit

13.12.2021

Pohjanmaa, Kupukka

  • Vaahdotusrikasteessa 90 % C
  • Kemiallisesti puhdistetussa lopputuotteessa 98 % C ja grafiitin liberaatioaste 99.7 %
  • Hiilen (grafiitin) kokonaissaanti 82.4 %

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Mintecin laboratoriossa, Outokummussa tutkittiin grafiittipitoisen kairanäytteen (yhdistetty näyte, pituus 12.90 m) mineralogiaa ja rikastusta laboratoriomittakaavan vaahdotuskokein ja lisäksi kemiallisella puhdistuksella. Tutkimus tehtiin touko-marraskuun 2021 aikana. Tavoitteena oli saada alustavaa tietoa näytteen sisältämän grafiitin rikastettavuudesta. Näytteessä oli grafiittista hiiltä 5.5–5.8 %. Mineralogisten tutkimusten mukaan näyte sisälsi pääasiassa kvartsia, kloriittia, plagioklaasia, biotiittia, rikkikiisua, grafiittia, kordieriittia, savimineraaleja, granaattia ja muskoviittia.

Näytteellä tehtiin kolme vaahdotuskoetta, joissa tutkittiin jauhatushienouden, vaahdotuskemikaalien ja niiden annostusten, lietteen pH:n sekä vaahdotusajan vaikutuksia rikastustuloksiin. Tarpeettoman hienoksi jauhamista pyrittiin välttämään, jotta grafiitti olisi saatu talteen mahdollisimman suurina suomuina. Tämän vuoksi jauhatukset suoritettiin vaiheittain, vähän kerrallaan. Näytteestä saatiin vaahdottamalla rikasteita, joiden hiilipitoisuus oli noin 90 %. Vaahdotusrikasteiden hiilipitoisuutta pystyttiin nostamaan 98 %:iin kemiallisella puhdistusmenetelmällä, joka koostui emäksisestä pasutuksesta ja happoliuotuksesta.

Jos tarkastellaan koko prosessia eli vaahdotuksen ja sitä seuraavan kemiallisen puhdistuksen yhdistelmää, hiilen saanti oli 82.4 % lopputuotteessa. Mineralogisen tutkimuksen mukaan grafiitin liberaatioaste lopputuotteessa oli 99.7 %. Testeistä saadut tulokset kannustavat jatkamaan grafiitin etsintää Kupukan varausalueella. Lisätutkimukset ovat kuitenkin välttämättömiä sekä vaahdotusprosessin että kemiallisen puhdistusprosessin parametrien optimoimiseksi. Grafiitin kiteisyysasteen ja kiteytymislämpötilan tutkimus tehdään lähiaikoina Raman-spektroskopialla GTK:n Mintecissä. Alla kuva grafiittikiillegneissistä, kuvia grafiittirikasteista eri karkeuksin sekä kuva kemiallisesti puhdistetusta grafiittirikasteesta.

Mikroskooppikuva grafiittikiillegneissistä. Vaalea on grafiittia.

Grafiittirikastetta eri karkeusastein. Ristikon jakoväli on 0.5 mm.
Kemiallisesti puhdistettua grafiittirikastetta.